“Kazıdık Onbeş’lerin Adını Kanlı Kızıl Bir Mermere,Bir Aynadır Gözlerimiz, Onbeşlerin Resmini Görmek İsteyenlere!”

“Kazıdık Onbeş’lerin Adını Kanlı Kızıl Bir Mermere,Bir Aynadır Gözlerimiz, Onbeşlerin Resmini Görmek İsteyenlere!”

Onbeşler, Mustafa Suphi ve Yoldaşları

Onbeşler cinayeti Osmanlı sonrası daha sonra Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturacak unsurların ilk siyasi cinayetidir. Bu tespit tarih bilgisi hatırlatmak için yapılmış bir tespit değildir. Bunun karşısında şu soruyu sormak gerekir; Mustafa Suphi ve yoldaşları katledilmeseydi Türkiye nasıl bir Türkiye olurdu ? Türkiye Komünist Partisi’nin kurucuları, Genel Başkanı, Genel Sekreteri ve Merkez Komite üyelerinin katli, bir iki generalin icraatına indirgenecek nitelikte değildir. Bu cinayet son derece amaçlı, hedefli ve sonuç almaya yönelik işlenmiş siyasi bir cinayettir.

Onbeşler’in katli burjuvazi açısından üç nedenle çok önemlidir;

Birincisi; Mustafa Suphi, Anadolu’ya sosyalist, federatif bir sovyet cumhuriyeti programı ile gelmiştir. Ulusal kurtuluş mücadelesini, sosyal kurtuluş mücadelesine yükseltmek için yola koyulmuştur. Bu politika Türkiye Komünist Partisi’nin, Komintern’in politikasıdır. Cinayet, bu politikayı önleme amaçlıdır.

İkincisi; Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve 13 MK üyesinin katli, Türkiye Komünist Partisi’ni yok etmeyi hedeflemekteydi. Başaramadılar, ancak, çok zarar verdiler. Onbeşler’in katlinden sonra TKP’nin kuruluş kongresine davet edildiği halde katılmayan, Kemalist Şefik Hüsnü ve ekibi TKP’nin başına musallat olmuştur. Bilindiği gibi Şefik Hüsnü, Mustafa Kemal’in politikalarını destekleyen ve onu etkileyerek TKP’nin hedeflerine ulaşılacağını savunan bir kadro idi.

Üçüncüsü; Birinci ve ikinci olgulara bağlı olarak, bu yöntemle Büyük Ekim Devrimi’nin idelerinin başka ülkelerde yaşama geçirilmesi önlenmiştir. Sosyalizmin ve Komünizmin enternasyonal bir hedef olduğundan yola çıkıldığında, bu önlemin Dünya Komünist Hareketine ve oluşacak Dünya Sosyalist Sistemine ne denli zarar verdiği belirginleşir. Sovyet Rusya için o dönemde yine çok önem taşıyan Almanya’da, Almanya Komünist Partisi KPD kurucuları  Karl Liebknecht ve Rosa Lüksemburg’ların benzer yöntemlerle katledilmeleri bu savı onaylamaktadır.

Üç olgudan yola çıkıldığında Onbeşlerin katli hem Türkiye siyaseti açısından çok derin önemi olan, ama aynı zamanda uluslararası boyutu da olan bir cinayettir. Burjuvazinin ve sermayenin uluslararası güçlerinin, o dönemde Ekim Devrimine karşı uyguladığı stratejinin önemli bir halkasıdır.

Bu sebepten dolayı, Onbeşlerin katlinin tüm Cumhuriyet arşivleri, Mustafa Kemal’in kişisel arşivleri dahil, açılarak netleşmesini sağlamak bundan sonra gündemimizde yer tutacaktır. Bizim görevimiz, sadece Ocak ayından Ocak ayına, Onbeşleri anmak değil, Onbeşlerin katlini aydınlatmak olmalıdır. Yine bizim görevimiz, yalnızca her yıl Onbeşleri anmak değil, Onların ilke ve amaçlarını, günlük mücadelelerimizde yaşama geçirerek Onları yaşatmak olmalıdır. Bunu gerçekleştirmek de sadece Türkiye Komünist Partisi mensubu olmak, TKP’nin ilkeleri doğrultusunda mücadele etmek değil, TKP’nin aynen Mustafa Suphi ve yoldaşları gibi Türkiye politikasına aktif müdahil olacak bir güç haline gelmesi için, bilinçli ve örgütlü bir şekilde, bıkmadan, usanmadan, fedakarca ve yiğitçe savaşmak olmalıdır. Sonunda ölüm dahi olsa…

 

ONBEŞLER İÇİN

Yangınlara fazla bakan gözler yaşarmaz
Alnı kızıl yıldızlı baş secdeye varmaz
Dövüşenler ölenlerin tutmaz yasını

Yine fakat bir yıldırım zulmeti yırtsa
Sağır göğün koynundaki çanı haykırtsa
Anıyoruz göğsünüzün son sayhasını

Eski cihan yeni cihan önünde eğil!
Aramızdan birkaç yoldaş ayırmak değil,
Her ne yapsan varacağız emelimize!

Karadeniz… bunu duysun derinliklerin:
O ateşli göğüsleri delen hançerin
Kabzasını alacağız biz elimize!

Nazım Hikmet (Batum, 1922)