Havalimanı İşçileri ile Dayanışmayı Yükseltelim, Sınıf Mücadelesini Örelim, Sendikal Birliği Sağlayalım!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 19 Eylül 2018 Tarihli Bildirisi

Havalimanı İşçileri ile Dayanışmayı Yükseltelim, Sınıf Mücadelesini Örelim, Sendikal Birliği Sağlayalım!

İstanbul’un yeni havalimanı inşaatında çalışan binlerce işçi haklı ekonomik ve sosyal talepleri konusunda sonuç alamayınca iş bırakıp direnişe geçtiler. Devletin tepkisi gecikmedi. Önce direnişçi işçilere saldırdılar. Aynı günün gecesi de koğuşları basıp onlarca işçiyi gözaltına aldılar.

Havalimanı işçilerinin direnişinin en büyük özelliği sınıf temelinde ekonomik ve sendikal istemler temelinde şekillenmiş olmasıdır. Dünya görüşü ve siyasi tercihleri farklı da olsa binlerce inşaat işçisi bu direnişe ikircimsiz katılmıştır. İşçi sınıfının birliği ve sınıfsal temeli gözbebeğimiz gibi korunmalıdır. Dar siyasi çıkarların öne çıkarılması bu direnişin bir anda sönümlenmesine ve patronların ekmeğine yağ sürülmesine yol açacaktır.

Bu direniş ülke çapında inşaat işçilerinin haklarının elde edilmesi mücadelesinde yeni bir süreç yaratabilir. İnşaat sektöründe çalışan işçiler tüm diğer iş kollarına karşın birçok yasadan yararlanamıyorlar. Çalışma koşulları ve şantiye sürelerinden dolayı da örgütlenmelerinde süreklilik yaratma zorlukları var. Yeni Havalimanı Şantiyesi gibi onbinlerce işçinin bir arada çalıştığı ve stratejik olarak önem taşıyan bir alanda toplu direnişin yükselmesi sonuç alıcı olursa ülke çapında ve iş kolu düzeyinde inşaat işçilerinin yıllardır çözülemeyen sorunların çözümüne yol açıcı olabilir. Bu direnişin en önemli özelliklerinden biri budur.

İkinci önemli özellik, bizzat devletin bu havalimanını 29 Ekim’e kadar yetiştirme çabasıdır. Direnişin sürmesi ve güçlenerek büyümesi onların işine gelmeyecektir ve taleplerin yerine getirilmesi konusunda olanaklar sağlamaktadır. Elde edilen haklar da emsal olarak iş kolu düzeyinde uygulanabilir olacaktır.

Havalimanında birden fazla sendika işçiler arasında örgütlenmektedir. Ana yükleniciler işleri binlerce taşeron şirkete dağıttığı için buna karşın sendikal örgütlenme sağlıklı değildir ve toplu iş sözleşmesi yetkisine dayanmamaktadır. Her şeyden önce bu engellere rağmen sendikal örgütlenmenin toplu iş sözleşmesi yetkisine dayandırılması sağlanmalıdır. Sendikalara yığınsal olarak üye kaydedilmeli ve daha sonra farklı sendikalar dahi olsa yetki alabilecek sendikanın patronla resmi Toplu İş Sözleşmesi çerçevesinde masaya oturması sağlanmalıdır. Bu açıdan sendikal birlik de önem taşımaktadır.

Türkiye Komünist Partisi, İstanbul’un Yeni Havalimanı inşaatında çalışan tüm işçi ve emekçiler ile koşulsuz ve şartsız dayanışma içindedir. Sahada görev yapan yoldaşlarımız işçilerin birliği ve sendikal birlik konusunda yoğun bir çalışma içindedirler. Hata yapmazsak kazanan inşaat işçileri olacaktır.

 

  • Yaşasın İstanbul Yeni Havalimanı Direnişi!
  • Yaşasın İşçilerin Birliği!
  • İşçilerin Sendikal Birliği İçin İleri!

 

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
19 Eylül 2018