KOMÜNİST

KOMÜNİST

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı - ATILIM

Komünist olmak cesaret gerektirir. Yerine göre soğukkanlı, yerine göre gözü kara olmayı gerektirir. Bir yay gibi esnek ve bir ok gibi hızlı olmayı gerektirir. Bir bıçak gibi keskin ve su verilmiş çelik gibi eğilip bükülmeyen karakter gerektirir. Komünist pısırık değildir. Ama yine aynı komünist suda balık misali yaşayan bir kişiliktir. Bencil değildir, alçak gönüllüdür. Kariyerist değildir. Güncel terimi ile ifade edersek ‘egosu” güçlü değildir. Ama ortaklaşma iradesi, paylaşımcılığı, dayanışma anlayışı ve alçak gönüllülüğü ile en ön saflarda görevini yerine getirir. En önde savaşmak onun görevidir.

Bir komünist özeleştiriye de açıktır, yapıcı eleştiri de uygular. Tek kıstası sınıf mücadelesinin ve üstlendiği görevin başarısıdır. Örgütün arı yapısının korunmasıdır. Gözü açıktır. Cep ajitatörlerine, kendi gündemleri, planları, hesapları olanlara fırsat tanımaz. Bu konuda acımasızdır. Örgütünü gözü gibi korur.

Komünistin başarılı bir savaş kadrosu olması sınıf içinde kurduğu ve istikrarla sürdürdüğü ilişkilerde kendini gösterir. Etrafında kendisine güvenebilen ve birlikte yol yürüyebilen sınıf ilişkileri kuramayan bir komünistin bilgisi de boş gevezelikten başka bir anlam içermez. O tür unsurlar partiye zarar verir. Partizan marşının bir dizesinde ifade edildiği gibi kendi faaliyet alanında “Lenin’in işaretiyle ayaklandı Partizan” misalidir komünist kadro.

Yoldaşlarına karşı bilgi saklamaz, paylaşımcıdır. Kendisinden daha yetkin yoldaşlar yetiştirmek için uğraş verir. Bundan gocunmaz. Onur duyar. İyi bir komünist olmak için yeterlilik duygusuna kapılınmaması gerektiğini ve kendini her gün, her saat yeniden üretmesi gerektiğinin bilincindedir.

Komünistin özel yaşamı olamaz. Nazım Hikmet yoldaşın dizelere döktüğü gibi;

”İster devlet başında olun, ister zindanda,
ister sıra neferi, ister parti katibi.
Lenin girebilmeli, her zaman, her mekanda
işinize, evinize, bütün
ömrümüze,
kendi işi,
öz evi, kendi ömrüymüş gibi …"

Leninci partilerde komünistlik bir yaşam biçimidir. Zorla olmaz. Ama her komünistim diyen de komünist olamaz. Çünkü komünist olmak yaşamını parti tüzüğü doğrultusunda kısıtlamayı zorunlu kılar. Onun için komünist parti üyesi olmayan, komünist olamaz denir. Bu nitelemenin ayrıntısı bu gerçekte gizlidir. Ve bir komünist için en büyük özgürlük ve özgünlük de budur.