Tek Alternatif Sosyalizm!

Tek Alternatif Sosyalizm!

Türkiye Komünist Partisi Merkez Organı ATILIM

AKP-SARAY Rejimi 16 Nisan Halk Oylaması sonucunda uyguladığı politikalar ve halk oylamasını “kazanma” yöntemleri sonucunda iktidarda tutunabilmek için sertleşmek, zorundadır. Bu da faşist yöntemlerin daha da kurumsallaştırılması demektir.

Halk Oylamasına ilk destek TÜSİAD adlı patronlar kulübünden gelmiştir. Bu açıklama işgücü sömürüsü ve ekonomik talanın artacağına işaret eder. Burjuvazi bu politikayı kapitalizmin krizini yönetmek için uyguluyor.

Kürtler Anayasa’ya Hayır demişlerdir. En büyük manipülasyon Kürdistan’da yapılmıştır. Bu olgu Kürt halkına ve onun örgütlerine yönelik baskıların artacağına işaret eder.

İktidar karşıtı oyların demografik dağılımı kendini büyütmüştür. İktidar karşıtı güçler tabanda birlikte davranmıştır. Bu gelişme Trakya, Marmara, Ege, Akdeniz ve Kürdistan’da baskıların artacağına işaret eder.

Türkiye burjuvazisi kendi kurduğu ve kendine ait olan kurumu olan parlamentoyu terk etti. CHP bu planın bir parçasıdır. CHP “cumhuriyetin kurucu iradesi olarak cumhuriyete sahip çıkmadı” görüşü bir safsatadan ibarettir. Bugün gelinen iktidar modeline CHP doğrudan katkıda bulunmuştur. Erdoğan’ı vekil yapan, 7 Haziran seçim sonuçlarına sahip çıkmayan, dokunulmazlıkların kaldırılmasına onay veren CHP devletin bir bileşenidir.

Halk oylamasında çeşitliliğin birlikteliğinden oluşan bir gücün başarılı olacağı yaşandı. Geniş toplum kesimlerini birlikte mücadeleye yöneltecek, devlet ile olan sorunlarında nesnel olarak karşı karşıya getirecek örgütlenme biçimleri yaratmak gerekiyor.

AKP-SARAY Rejimi Halk Oylamasını kalpazanlık ve düzenbazlık ile “kazanmıştır”. Türkiye’de herkes bunun farkındadır. Temiz bir politika, emekten, işçiden yana, halkların kardeşliği temelinde sosyalist bir düzen bu ülke için tek alternatiftir. Savaşsız ve sömürüsüz bir düzen herkesin özlemidir. Doğru anlatıldığında halkta bunun karşılığı olacaktır.