Bakiye Beria Onger Yoldaşımızı Kaybettik

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi’nin 13 Şubat 2015 Tarihli Bildirisi

Bakiye Beria Onger Yoldaşımızı Kaybettik

İlerici Kadınlar Derneği (İKD)

Türkiye Komünist Partisi, Türkiye Komünist Kadın Hareketi, İlerici Kadınlar, İlerici Devrimci Kadınlar, tüm Türk, Kürt ve diğer uluslardan Türkiyeli kadınlar, yurt dışında iş gücünü satmak zorunda kalan İlerici Devrimci Göçmen Kadınlar, çok değerli bir yoldaşını, İlerici Kadınlar Derneği - İKD’nin Genel Başkanı Bakiye Beria Onger yoldaşı kaybetti.

İlerici Kadınlar Derneği'nin bir etkinliği1921 yılında Çanakkale’de doğan Beria yoldaş, avukatlık mesleğini icra ederken yetmişli yıllarda emekçi kadınların örgütlenme çalışmalarında aktif rol oynamış ve 3 Haziran 1975 yılında kurulan İlerici Kadınlar Derneği - İKD’nin Genel Başkanlığı görevini yürütmüştür. Türkiye’de ve Türkiye Kürdistanında, yetmişli yılların ikinci yarısında işçi sınıfının politik örgütünün yolunda yürüyen ilk yığınsal kadın örgütlenmesini yoldaşları ile yaşama geçirmiş, fabrikalarda, atölyelerde, gecekondu mahallelerinde, köylerde ve tarlalarda emekçi kadınların yanıbaşında olmuştur. Gecekondu mahallelerinde “Çocuklara Süt” Kampanyalarını ilk örgütleyen İKD olmuştur. Grev çadırlarında DGB direnişlerinde, MESS Grevlerinde işçi sınıfının sürekli yanında olan İKD olmuştur. 1 Mayıs’larda "Analar Faşizme Geçit Vermeyecek !” belgisini şiar edinen İKD olmuştur. Devlet destekli sivil ve resmi faşist terörün her gün onlarca gencimizi katlettiği 12 Eylül öncesi ortamda “Evlat Acısına Son!” belgisi ile sokaklar ilk çıkan örgüt İKD olmuştur.

Bakiye Beria OngerÜlke çapında yetmişe yakın şube ve temsilcilik temelinde on beş binden fazla emekçi kadını kayıtlı üye yapan İKD, yayınladığı Kadınların Sesi dergisi ile elli binden fazla emekçi kadına ulaşıyordu. Beria yoldaş aynı zamanda Barış Derneği üyeliği ve Dünya Demokratik Kadınlar Federasyonu delegeliği ve Yönetim Kurulu üyelikleri görevlerinde de bulunmuştur. Türkiye İlerici Kadın Hareketini uluslararası örgüt ve forumlarda temsil eden Beria yoldaş, aynı zamanda uluslararası alanda saygı duyulan iyi bir enternasyonalistti.

12 Eylül öncesi faşist terör koşullarında CHP, Ecevit Hükümeti döneminde uygulamaya koyulan Askeri Sıkıyönetim İdaresi, İKD’yi 28 Nisan 1979’da yasaklamıştır. İKD 12 Eylül öncesi kapatılan ilk Demokratik Kitle Örgütü olmuştur. Emekçi kadınlar, örgütlerine sahip çıkmış, onbinlerce imza toplayarak Ankara’ya kadar Türkiye’nin değişik yerlerinden “kırmızı çatkıları” ile bir uzun yürüyüş düzenlemiş ve İKD üzerindeki yasağın kaldırılmasını talep etmişlerdir. Fakat İktidar “Kırmızı Çatkılı Kadınları” Ankara İl sınırında durdurmuştur.

Bakiye Beria Onger 1979 Kısmı Senato Seçimlerinde Türkiye Komünist Partisi’nin desteklediği Bağımsız Aday statüsünde seçimlere katılmıştır. İstanbul’da yürütülen muazzam bir seçim örgütlenme çalışması sonucunda Bakiye Beria Onger tek başına 22.000 üzerinde oy almış, ancak bu Seçim Kampanyası alınan oyların çok üstünde politik bir etkinliğin artırılmasını beraberinde getirmiştir. Partimizin İstanbul’da işçi semtlerinde, gecekondu bölgelerinde, kadın emekçilerin çalıştığı atölye ve fabrikalarda örgütlülüğü artmıştır. Yasaklı olan partimizin propaganda faaliyetleri ilk defa bu kadar etkin bir şekilde binlerce yoldaş ve sempatizanın katılımı ile örgütlenmiştir. Partimizin adının en ücra semtlerdeki Gecekondulara girmesinde Beria yoldaşımızın rolü ve emeği, o günkü koşullar dikkate alındığında çok önemlidir ve büyüktür.

12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbesi ardından hakkında tutuklama kararı çıkarılan Beria yoldaş, yaklaşık on bir yıl sürecek zorunlu bir politik göçmenlik yaşamına zorlanmıştır. İlerleyen yaşına rağmen 1983 yılında düzenlenen TKP 5.Kongresi sonrasında da TKP Merkezi Kadın Komitesinde çalışmalarını sürdüren Beria yoldaş doksanlı yıllarda yaş ve sağlık nedenleriyle aktif siyasi hayattan çekilmek zorunda kalmıştır.

Türkiye Komünist Partisi Merkez Komitesi, tüm yoldaşlarımız, sempatizanlarımız, İlerici Devrimci Kadınlarımız adına Bakiye Beria Onger yoldaşımızın anısı önünde saygıyla eğiliyor. Beria yoldaşın ailesine, yakınlarına, dost ve akrabalarına, omuz omuza birlikte mücadele ettiği kadın yoldaşlarına, görev yaptığı İKD ve Barış Derneğindeki yoldaş ve arkadaşlarına baş sağlığı diliyor.

Beria Yoldaş’ın anısı kadın erkek tüm yoldaşlarımızın mücadelelerine örnek olacaktır.

Türkiye Komünist Partisi
Merkez Komitesi
13 Şubat 2015