Yarın Bizimdir Yoldaşlar !

Yarın Bizimdir Yoldaşlar !

Yarın Bizimdir Yoldaşlar! romanı

Yarın Bizimdir Yoldaşlar romanı Türkiye’de 1980 öncesi yayınlandığında tüm genç komünistlerin yaşamına örnek teşkil etti. Manuel Tiago adlı yazarın aslında Portekiz Komünist Partisi Genel Sekreteri Alvaro Cunhal olduğu sözlü olarak yaygınlaştırılıyordu. Cunhal yoldaşın 2005 yılında yaşama göz yummasından sonra yüzbinler Lizbon’da cenazesine katıldı. Bu tarihten sonra Türkiye’de Yar Yayınları, kitabın yeni baskısını yaptı. Artık Manuel Tiago’nun, Alvaro Cunhal olduğu da kesindi.

Roman faşist diktatörlük koşullarında yeraltı çalışması yürüten komünist kadroların günlük yaşamını anlatıyor. Onlar, parti yaşamından başka bir yaşam sürdürmedikleri için anlatılan partinin yaşamı ve faaliyetidir. Parti üye ve sempatizanlarının yaşadığı, olumlu ve olumsuz deneyler, hatalar, başarılar, aksaklıklar…, tümü romanda resmediliyor. Kadroların duygusallıkları, aşkları, yalnızlıkları, mutluluk ve acıları, ailelerinden ayrılmaları, örgütlü yaşama adım atarken yaşadıkları sorunlar, eski yaşamları ile kopuşları, bocalamaları, sendelemeleri ve yeniden güçlü bir irade ile ayağa kalkmaları romanda yaşatırcasına anlatılıyor.

Yeraltı mücadelesinin koşulları ve ilkeleri, harfiyen uyulması gereken kurallar (randevulardan, giyim kuşama, sakal traşından etrafımızdaki insanlarla diyaloğa kadar), küçük burjuva alışkanlıkların aşılamadığı kişiliklerde yarattığı sorunlar, örgütsel ilişki ve faaliyetlerin konspiratif yanları ve yöntemleri, adeta bir eğitim niteliğinde işleniyor. Yani kitabın edebi özelliklerinin ve güncel yaşamı işlemesinin yanısıra teorik yanı da var.

Parti örgütünün önemi ve özellikleri, işleyen bir mekanizma olarak örgütün, faşist baskı koşullarında varlığını nasıl koruyabildiği ve bu sayede dağınıklığı önlediği. Tek tek yoldaşların örgüt içinde işlevleri, ancak örgütün tek tek kadrolardan oluşmasına rağmen kendine özgü kollektif bir bilinç ve iradeyi temsil ettiği. Parti yayınlarının örgüt çalışmasındaki kadroları eğiten işlevi ve kitlelerle bağ açısından önemi ise romanda bir hat olarak içselleştirilebilecek bir olgudur.

Kısacası, bugün devrimci mücadeleye komünist kimlikle adım atan genç yoldaşların muhakkak okuması gereken ve şekillenmelerine belirleyici katkı sağlayacak bir eser olarak kesinlikle programa alınması gerektiğini vurguluyoruz.

Kitabın bize verdiği en önemli mesaj, tüm olumsuzluk ve uygun olmayan koşullarda dahi geleceğe, devrime, yani yarınlara olan bilinçli inancın kadroları ve dolayısıyla örgütü ayakta tuttuğu, yaralarını sarmasını sağlamasına olan eşsiz belirleyiciliğidir. Onun için “yarın bizimdir yoldaşlar!”.